جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحالا باور بکنم یا نکنم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-03-28 21:41:50


حالا باور بکنم یا نکنم از آلبوم: آکورد
حالا باور بکنم یا نکنم از آلبوم: بوی دیروز ۲۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-02-14 15:37:32
حالا باور بکنم یا نکنم
گوگوش

اومدم شبها رو باور نکنم
غصه نذاشت
اومدم غصه رو باور نکنم
شب نمی نذاشت
حالا باور بکنم یا که باور نکنم

دردی درمون نمیشه
کاری آسون نمیشه
کوه غصه توی قلبم دیگه ویرون نمیشه

می تونست چشمای تو
شبها رو روشن بکنه
نذاره غم توی دل این قده شیون بکنه
توی دل هیچ می دونی
غم داره آواز می خونه
اینو من میدونم و
این شب تاریک میدونه

دل تو خنده تو چشمای تو دستای تو
می تونستن نذارن شبها رو باور بکنم
حالا باور بکنم یا که باور نکنم

دردی درمون نمیشه
کاری آسون نمیشه
کوه غصه توی قلبم دیگه ویرون نمیشه

می تونست چشمای تو
شبها رو روشن بکنه
نذاره غم توی دل این قده شیون بکنه
توی دل هیچ می دونی
غم داره آواز می خونه
اینو من میدونم و
این شب تاریک میدونه
توی دل هیچ می دونی
غم داره آواز می خونه
اینو من میدونم و
این شب تاریک میدونه
توی دل هیچ می دونی
غم داره آواز می خونه
اینو من میدونم و
این شب تاریک میدونه