تولدت مبارک از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


تولدت مبارک


آهنگساز: انوشیروان روحانی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۱
طول آهنگ: ۱:۲۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۳ صفحه

  
Tavallodet Mobarak نت آهنگ


تولدت مبارک از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


تولدت مبارک


آهنگساز: انوشیروان روحانی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۱۱۶
طول آهنگ: ۱:۲۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Tavallodet Mobarak نت آهنگ


تولدت مبارک ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


تولدت مبارک 2


آهنگساز: انوشیروان روحانی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۱۶۷
طول آهنگ: ۱:۵۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Tavallodet Mobarak 2 نت آهنگ


تولدت مبارک ۴ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


تولدت مبارک 4


آهنگساز: انوشیروان روحانی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۳۹۷
طول آهنگ: ۱:۲۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Tavallodet Mobarak 4 نت آهنگتولد
خواننده: هنرمند شماره 8
خواننده: محمد نوری

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک

لبت شاد و دلت خوش
تو گل پرخنده باشی
بیا شمعا رو فوت کن
که صد سال زنده باشی

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک