جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتور ماهی ها از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-12-29 17:02:38


تور ماهی ها از آلبوم: بوی دیروز ۴۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-11-26 22:06:58
مثال تور ماهی ها
ویگن

مثال تور ماهی ها
تار دلم از هم گسسته
می خوام بگیرم دامنت
بااین دو دست پینه بسته
دلم میون سینه ام
به خون نشسته
مثال قایقای پیر
سرم شکسته
دل زدستم گله داره
من ز دست دل شکایت
نتوانم پیش یارم
غم دل کنم حکایت
ای آسمون بی ستاره
با دل من کن مدارا
به هم نزن دگر دوباره
آشیون عشق مارا