جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتا حالا شده از آلبوم: نت پیانو


2014-04-12 15:07:01

تاحالا شده از آلبوم: بوی دیروز ۲۱
2013-12-03 17:15:17


تا حالا شده
بابک جهانبخش

تا حالا شده دلت واسه خودت تنگ بشه؟
هر دردت یه آهنگ بشه
تا حالا شده؟
تا حالا شده یه چیزی ازت کم بشه؟
هرچی میخونی
تهش غم بشه
تاحالا شده؟
تاحالا شده؟
دلم واسه خودم تنگ شده چقدر صدام بی آهنگ شده
زندگیم بی تو بی رنگ شده
از وقتی قلب تو سنگ شده
منو از این قفس رها کن دوباره اسمم و صدا کن
یه بار تو چشم من نگاه کن
خدا
فکری به حال ما کن
خدا
فکری به حال ما کن
نباشی پیشم دیوونه میشم مث اسپند روی آتیشم
از همه دنیا من می خوام تنها
سهم من باشی این شده رویا
این شده رویا
دل من پیش دل تو گیره تو نباشی بی تو میمیره
بی.تو میمیره
نزار این عاشق دلش بگیره بی تو دلتنگی دلتنگی
منو می گیره

دلم واسه خودم تنگ شده چقدر صدام بی آهنگ شده
زندگیم بی تو بی رنگ شده
از وقتی قلب تو سنگ شده
منو از این قفس رها کن دوباره اسمم و صدا کن
یه بار تو چشم من نگاه کن
خدا
فکری به حال ما کن
خدا
فکری به حال ما کن