جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی ستاره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-04 03:09:52


بی ستاره از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:44:19بی ستاره از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-05-14 05:33:28بی ستاره از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-04 03:09:00


بی ستاره ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-07-26 20:51:37بی ستاره
ترانه سرا: پرویز وکیلی
ویگن

ستاره امشب كسی ندیده
مگر ستاره كجا دمیده
مه آرمیده رنگش پریده
ابر سیاه رو به سر كشیده
چشمای ابر سیه پرآبه
میخواد بباره دلش خرابه
تو یك ستاره در آسمونم
بختم سیاهه خودم می دونم
بنال ای نی بنال امشب
به آوای جدایی بگو با یار بی مهرم
كه دور از ما چرایی
رویم ای دل به دنیایی
كه رنگ غم ندیده
به دنیای كه رنگ حسرت و ماتم ندیده
رویم ای دل به دنیایی
كه رنگ غم ندیده
به دنیایی كه رنگ حسرت و ماتم ندیده