جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو من کسی ندارم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


بی تو من کسی ندارم از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانبی تو من کسی ندارم
ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
خواننده: رامش

افسرده از این عشق رسوا میروم
دلخسته از این بار غمها میروم
تنها شدم . تنهای تنها میروم
ای با دل دیوانه من آشنا
ای از من و افسانه های من جدا
تنها شدم . تنهای تنها میروم
ای همه خواب و خیالم . خواهم که بازآیی کنارم
روشن کنی شبهای تارم
بی تو من کسی ندارم . بیا دگر که بیقرارم
دور از تو . امیدی ندارم
چشم مرا از گریه دریا میکنی
با آشنا بیگانگیها میکنی
با من چرا امروز و فردا میکنی؟
از زندگی سیرم مکن ای بیوفا
آتش مزن قلب پر از عشق مرا
با من چرا امروز و فردا میکنی؟
ای همه خواب و خیالم . خواهم که بازآیی کنارم
روشن کنی شبهای تارم
بی تو من کسی ندارم . بیا دگر که بیقرارم
دور از تو . امیدی ندارم