جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبگذر ز من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 13:53:12


عشق تو نمیمیره از آلبوم: بوی دیروز ۱


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2009-11-08 17:14:47بگذر ز من از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 13:53:26


عشق تو نمیمیره از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:44:14
عشق تو نمیمیره
ترانه سرا: شهرام وفائی
عارف

بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو
چون دیگران با سرگذشتم
میخواهم عشقت در دل بمیرد
میخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد
بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو
چون دیگران با سرگذشتم
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد