جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبه خاطر تو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


به خاطر تو از آلبوم: بوی دیروز ۱۵


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


به خاطر تو ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانبخاطر تو
آهنگساز: ویگن
ترانه سرا: ناصر رستگارنژاد
خواننده: ویگن

دیدی ای تنها امیدم
آنچه که گفتی شنیدم

با خیال خاطر تو
از همه کس دل بریدم

دیدی ای آرام جانم
تا کنون وصلت ندیدم

گر به من مهری نداری
میدهی از چه نویدم

یا وفا کن یا جوابم کن
بعد از این کمتر عتابم کن

سرخوش و مست از شرابم کن
همچون دوران گذشته

تا به کی در فکر شور و شر
تا به کی در فکر سیم و زر

لحظه ای در خاطرت آور
عهد و پیمان گزشته

ای امید زندگانی
تا به کی نامهربانی
گو چه کردم که دیگر قدر عشقم

دیدی ای تنها امیدم
آنچه که گفتی شنیدم

با خیال خاطر تو
از همه کس دل بریدم

دیدی ای آرام جانم
تا کنون وصلت ندیدم

گر به من مهری نداری
میدهی از چه نویدم

یا وفا کن یا جوابم کن
بعد از این کمتر عتابم کن

سرخوش و مست از شرابم کن
همچون دوران گذشته

تا به کی در فکر شور و شر
تا به کی در فکر سیم و زر

لحظه ای در خاطرت آور
عهد و پیمان گزشته

ای امید زندگانی
تا به کی نامهربانی
گو چه کردم که دیگر قدر عشقم

دیدی ای تنها امیدم
آنچه که گفتی شنیدم

با خیال خاطر تو
از همه کس دل بریدم

دیدی ای آرام جانم
تا کنون وصلت ندیدم

گر به من مهری نداری
میدهی از چه نویدم