جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبهار از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-03-16 17:35:17


بهار از آلبوم: بوی دیروز ۱۹


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-05-24 01:44:51بهار از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-02-05 19:07:03بهار
هایده
سپیده

بهار بهار باز اومده دوباره
باز تموم دلها چه بیقراره
اما برای من دور ز خونه
بهارا هم مثل خزون می مونه
بهارا هم مثل خزون می مونه
بهار خونه بوی دیگه داره
هوای خونه همیشه بهاره
اما برای من دور ز خونه
بهارا هم مثل خزون می مونه
بهارا هم مثل خزون می مونه
خونه هزار هزارتا یاد و یادگاری داره
بچگی و قلک و عیدی به یادم میاره
گلدون یاس رازقی بنفشه های باغچه
آینه و شمعدون جهاز مادرو تو طاقچه
بهار بهار باز اومده دوباره
باز تموم دلها چه بیقراره
اما برای من دور ز خونه
بهارا هم مثل خزون می مونه
بهارا هم مثل خزون می مونه