جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبرف ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-05-04 21:39:11


برف از آلبوم: بوی دیروز ۱۷


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2012-12-28 19:15:34برف از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-05-30 15:56:12برف
منوچهر سخائی

برف سپید آمد
نرم و سبک رقصان
پیرهن افکنده
بر سر کوهستان
خفته شهر و دشت
در حریر برف
در غبارش گمشده
آسمان ژرف
من در زیر پنجره خاموشم
میگریم با
یاد تو در جوشم
که مگر صدای تو
برسد بر گوشم
چو پرنده ای گمراه و سرگردان و خاموشم
ز نشان پای تو
که بود بروی برف
گذرم به جستجوی تو تا دره های ژرف
من در زیر پنجره خاموشم
میگریم با
یاد تو در جوشم
که مگر صدای تو
برسد بر گوشم
چو پرنده ای گمراه و سرگردان و خاموشم
ز نشان پای تو که بود بروی برف
گذرم به جستجوی تو تا دره های ژرف