جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباغ خونه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-23 19:16:46


باغ خونه از آلبوم: بوی دیروز ۲۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-21 18:53:09باغ خونه ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-03-15 21:51:09دو دونه
مرجان

توی خاک باغ خونه یه روزی دست زمونه
ما رو کاشت با مهربونی پیش هم مثل دو دونه
ما تو باغ مأوا گرفتیم بارون اومد پا گرفتیم
دو تایی تو خاک باغچه ریشه کردیم جا گرفتیم
غافل از رنگ گلامون غم فردای دلامون
غافل از رنگ گلامون غم فردای دلامون
توی خاک زیر یه بارون توی باغ روی زمین
گل اون شد گل سرخ گل من زرد و غمین
گل اون گلهای شادی گل من گلهای درد
اون تو گلخونه گرمه من اسیر باد سرد