جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباز دلم غم داره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-05-04 22:03:21


باز دلم غم داره از آلبوم: بوی دیروز ۲۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-12-12 20:27:09باز دلم غم داره از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-01-30 18:10:02بیا
گوگوش

بیا که دیگه داره دیر میشه
دلم تو سینه داره پیر میشه
باز دلم غم داره
باز تو رو کم داره
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
دل داره خون میشه
غم فراوون میشه
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
بیا که دیگه داره دیر میشه
دلم تو سینه داره پیر میشه
باز دلم غم داره
باز تو رو کم داره
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
دل داره خون میشه
غم فراوون میشه
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
بی تو دیگه دنیا واسه من سرابه
می بینمت هر شب اما افسوس که تو خوابه
باز دلم غم داره
باز تو رو کم داره
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی
دل داره خون میشه
غم فراوون میشه
کی پشیمون میشی
کی مهربون میشی