جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبارون دلتنگی ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-05-04 21:52:29


بارون دلتنگی از آلبوم: بوی دیروز ۲۴


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-02 03:32:49بارون دلتنگی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-04 23:29:03بارون دلتنگی
نیما مسیحا

اگه دستات خاطره هامو سوزونده
اگه شوقی تو نگاه شب نمونده
اگه محکوم یه رویای دروغم
اگه آواره ی این شهر شلوغم
نمی تونم از چشای تو جدا شم
نمی تونم تورو دوست نداشته باشم
نمی تونم از چشای تو جدا شم
نمی تونم تورو دوست نداشته باشم
بی تو پایانی برای تنهاییام نیست
منو از عذاب این قصه رها کن
منو دیوونه تر از همیشه اینبار
میون بارون دلتنگی نگاه کن
نگاه کن، نگاه کن
اگه شکل آرزوهای تو نیستم
اگه گم شدم تو این روزای مبهم
اگه تو دستای تو ساده شکستم
اگه از تو، از خودم، از همه خستم
نمی تونم از چشای تو جدا شم
نمی تونم تورو دوست نداشته باشم
نمی تونم از چشای تو جدا شم
نمی تونم تورو دوست نداشته باشم
بی تو پایانی برای تنهاییام نیست
منو از عذاب این قصه رها کن
منو دیوونه تر از همیشه اینبار
میون بارون دلتنگی نگاه کن
نگاه کن، نگاه کن