جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاگه یه عاشق باشه منم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-02-02 17:22:30


اگه یه عاشق باشه منم منم از آلبوم: بوی دیروز ۱۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-03-20 15:28:47اگه یه عاشق باشه منم منم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-09 18:42:19اگه یه عاشق تو دنیا باشه منم منم منم
افشین مقراضی

اگه یه عاشق تو دنیا باشه منم منم منم
اونکه نمیخواد عشقو ببازه منم منم منم
اون که تو چشماش صد قصه داره توئی توئی توئی
اون که ازاین عشق صد گله داره منم منم منم
حالا اونی که یه بی قراره
چشماش همیشه در انتظاره
طاقت نداره طاقت نداره منم منم منم
اون که لحظه هاش براش یه ساله
دل کندن از تو براش محاله
نیستی ببینی الان چه حاله منم منم منم
کاش اون زمانی که میای دل از تو سیر نباشه
شراره های عشق ما خاموش و پیر نباشه
ما با گذشته های عشق هر دو غریبه باشیم
واسه پشیمونی تو یه لحظه دیر نباشه
حالا اونی که یه بی قراره
چشماش همیشه در انتظاره
طاقت نداره طاقت نداره منم منم منم
اون که لحظه هاش براش یه ساله
دل کندن از تو براش محاله
نیستی ببینی الان چه حاله منم منم منم