جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاگه میشد ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-08-20 23:11:50


اگه میشد از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-04 02:16:32


اگه میشد از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-04 00:45:38


اگه میشد از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-08-19 23:18:14اگه میشد ۳ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-01-31 17:47:41اگه میشد
گوگوش
ابی

دیگه این دنیا که دنیا نمیشه
دیگه خنده رو لبام وا نمیشه
از توی تاریکی پس کوچه ها
واسه این دل یکی پیدا نمیشه
از توی تاریکی پس کوچه ها
واسه این دل یکی پیدا نمیشه

اگه میشد چی میشد
یه کسی پیدا میشد
دلم عاشقش میشد
زندگیم قشنگ میشد
روز من شب نمیشد
آخ اگه میشد چی میشد

چرا هیچکس به سراغم نمیاد
دل غمدیدمو هیچکس نمی خواد
دیگه از دلم خجالت می کشم
آخه تا به کی باید تنها باشم
آاااااااااااااه

اگه میشد چی میشد
یه کسی پیدا میشد
دلم عاشقش میشد
زندگیم قشنگ میشد
روز من شب نمیشد
آخ اگه میشد چی میشد

در و دیوارا برام کهنه شده
قصهء کتابا هم خونده شده
دیگه داره از خودم بدم میاد
دل من خسته و وا مونده شده
دیگه داره از خودم بدم میاد
دل من خسته و وا مونده شده

اگه میشد چی میشد
..................