جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاگه میشد ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


اگه میشد از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


اگه میشد از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


اگه میشد از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


اگه میشد ۳ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ توماناگه میشد
خواننده: گوگوش
خواننده: ابی

دیگه این دنیا که دنیا نمیشه
دیگه خنده رو لبام وا نمیشه
از توی تاریکی پس کوچه ها
واسه این دل یکی پیدا نمیشه
از توی تاریکی پس کوچه ها
واسه این دل یکی پیدا نمیشه

اگه میشد چی میشد
یه کسی پیدا میشد
دلم عاشقش میشد
زندگیم قشنگ میشد
روز من شب نمیشد
آخ اگه میشد چی میشد

چرا هیچکس به سراغم نمیاد
دل غمدیدمو هیچکس نمی خواد
دیگه از دلم خجالت می کشم
آخه تا به کی باید تنها باشم
آاااااااااااااه

اگه میشد چی میشد
یه کسی پیدا میشد
دلم عاشقش میشد
زندگیم قشنگ میشد
روز من شب نمیشد
آخ اگه میشد چی میشد

در و دیوارا برام کهنه شده
قصهء کتابا هم خونده شده
دیگه داره از خودم بدم میاد
دل من خسته و وا مونده شده
دیگه داره از خودم بدم میاد
دل من خسته و وا مونده شده

اگه میشد چی میشد
..................