جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهانتظار ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


انتظار از آلبوم: بوی دیروز ۱۴


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


انتظار از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانانتظار
خواننده: کورش یغمائی

بلندی موی سیاهت ، شب یلدا
اشکای تو به پاکی آب چشمه ها
سپیدی سینه ی تو ، برف زمستون
چشمای آبی تو مثل یه دریاست
من از شروع شب در انتظار تو
تو یار غیر و من ، همیشه یار تو
بیرون داره میاد ،شب از تو خونه ها
تو خورشید منی ، تو هم بیرون بیا
بلندی موی سیاهت ، شب یلدا
اشکای تو به پاکی آب چشمه ها
سپیدی سینه ی تو ، برف زمستون
چشمای آبی تو مثل یه دریاست
من از شروع شب در انتظار تو
تو یار غیر و من ، همیشه یار تو
بیرون داره میاد ،شب از تو خونه ها
تو خورشید منی ، تو هم بیرون بیا