جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهانتظار از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-06-11 21:31:03


انتظار از آلبوم: بوی دیروز ۱۴


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2012-05-05 20:17:30انتظار ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-11-20 21:37:21انتظار
کورش یغمائی

بلندی موی سیاهت ، شب یلدا
اشکای تو به پاکی آب چشمه ها
سپیدی سینه ی تو ، برف زمستون
چشمای آبی تو مثل یه دریاست
من از شروع شب در انتظار تو
تو یار غیر و من ، همیشه یار تو
بیرون داره میاد ،شب از تو خونه ها
تو خورشید منی ، تو هم بیرون بیا
بلندی موی سیاهت ، شب یلدا
اشکای تو به پاکی آب چشمه ها
سپیدی سینه ی تو ، برف زمستون
چشمای آبی تو مثل یه دریاست
من از شروع شب در انتظار تو
تو یار غیر و من ، همیشه یار تو
بیرون داره میاد ،شب از تو خونه ها
تو خورشید منی ، تو هم بیرون بیا