الهه ناز از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


الهه نازموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

متوسط
همراه با انگشت نگاری

از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۴
طول آهنگ: ۲:۳۰
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Elaheye Naz نت آهنگ
متوسط
همراه با انگشت نگاری


الهه ناز از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


الهه نازموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۹۷
طول آهنگ: ۲:۳۰
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Elaheye Naz نت آهنگ
ساده


الهه ناز از آلبوم: آکورد
خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان


الهه نازسبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: آکورد
تراک: ۲۸
طول آهنگ: ۱

  


الهه ناز از آلبوم: بوی دیروز ۱۰


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


الهه نازموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
پیشرفته
۲۰۱۰
دارای مجوز شماره ۶۳۶۷
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۸۲۶
ISRC: CA2OG1100076
از آلبوم موسیقی: بوی دیروز 10
تراک: ۱۱
طول آهنگ: ۰۵:۱۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۴ صفحه

  
Elaheye Naz نت آهنگ
پیشرفتهالهه ناز
خواننده: هنرمند شماره 42
خواننده: هنرمند شماره 36

باز ای الهه ناز، با دله من بساز
کین غم جانگداز، برود ز برم

گر دل من نیاسود، از گناه تو بود
بیا تا ز سر گنهت گذرم.

باز میکنم دسته یاری به سویت دراز
بیا تا غم خود را با راز و نیاز، ز خاطر ببرم.

گرنکند تیر خشمت دلم را هدف؛
بخدا همچون مرغ پر شور و شرر،
بسویت بپرم.

آنکه او ز غمت دلبندد چون من کیست؟
ناز تو بیش از این بهر چیست؟

تو الهه نازی در بزمم بنشین
من تو را وفادارم بیا که جز این،
نباشد هنرم.

اینهمه بیوفایی ندارد ثمر
بخدا اگر از من نگیری خبر،
نیابی اثرم.