جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآشوب برگ بود پائیز بود از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-11-14 17:15:42


آشوب برگ بود پائیز بود از آلبوم: پائیز طلائی ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-01-22 21:19:02
آشوب برگ بود پائیز بود

Also Known As: 'twas the Uprising of the Leaves, 'twas Autumn - ashoob barg bood, paeez bood

Trivia: Golden Autumn 1 song titles are from verses of a Persian Poem by Ahmadreza Ahmadi