جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکوهستان از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-03-25 23:50:33


شکار آهو از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:56:55


شکار آهو از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:50:36


شکار آهو از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-04-04 05:03:37


شکار آهو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-10 02:16:16


شکار آهو از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-10 02:16:28


شکار آهو از آلبوم: آکورد
شکار آهو ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-08-07 18:45:13شکار آهو
فولکلور
پری زنگنه

میخوام برم کوه شکار آهو
تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو
هر دم بگردم دره به دره
مانند آهو لیلی جان گم کرده گله

روی چو ماهت تیر نگاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت

بالای پشتی عاشق رو کشتی
با خون عاشق لیلی جان نامه نوشتی
بالای بومی کفتر پرونی
شصتت بنازم لیلی جان خوب می پرونی

روی چو ماهت تیر نگاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت