میشل استرگف از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


میشل استرگف


آهنگساز: Vladimir Cosma
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۶۷
طول آهنگ: ۱:۴۰
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Michel Strogoff نت آهنگ
ساده


میشل استرگف از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


میشل استرگف


آهنگساز: Vladimir Cosma
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

متوسط
همراه با انگشت نگاری

از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۶۶
طول آهنگ: ۱:۴۰
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۳ صفحه

  
Michel Strogoff نت آهنگ
متوسط
همراه با انگشت نگاری


میشل استرگف از آلبوم: خاطرات طلائی ۴


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


میشل استرگف


آهنگساز: Vladimir Cosma
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
پیشرفته

دارای مجوز شماره ۶۱۵۳
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۹
از آلبوم موسیقی: خاطرات طلائی 4
تراک: ۲
طول آهنگ: ۴:۴۷
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۳ صفحه

  
Michel Strogoff نت آهنگ
پیشرفتهمیشل استرگف - تم نادیا
آهنگساز: Vladimir Cosma
خواننده: NA

Nadia's Theme (La fuite de Nadia) from Michel Strogoff TV mini-series / 1975