قصر صدف از آلبوم: نت موسیقی


خرید  MP3 - 256K - قصر صدف / ۱۰۰۰ تومان

خرید قصر صدف نت آهنگ / ۲۰۰۰ تومان PDF


قصر صدفموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۳۳۲
طول آهنگ: ۲:۲۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Ghasre Sadaf نت آهنگ
ساده


قصر صدف از آلبوم: آکورد
خرید قصر صدف آکورد / ۱۰۰۰ تومان PDF


قصر صدفسبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: آکورد
تراک: ۲۴
طول آهنگ: ۱

  قصر صدف
ترانه سرا: هنرمند شماره 19
خواننده: هنرمند شماره 3

و بیا تا بر قراره دنیا
منو تو به عشق هم بنازیم
مثل ماهی توی آب دریا
واسه هم قصر صدف بسازیم
پشت ابرا برسه صدای خنده ما
بره بازم بالاتر نزدیک ستاره ها
تو غممون جون بگیره آرزوهاااا

به من امید میده حرفای شیرینت
گرمی اون بوسه های آتشینت
نمی خوام از گونه هات بریزه اشکی
رو شیار گونه های نازنینت
دوست دارم زنگ صدات
رنگ خوش رنگ چشات
زندگی شیرینه با تو

تو بیا تا بر قراره دنیا
منو تو به عشق هم بنازیم
مثل ماهی توی آب دریا
واسه هم قصر صدف بسازیم
پشت ابرا برسه صدای خنده ما
بره بازم بالاتر نزدیک ستاره ها
تو غممون جون بگیره آرزوهاااا

به من امید میده حرفای شیرینت
گرمی اون بوسه های آتشینت
نمی خوام از گونه هات بریزه اشکی
رو شیار گونه های نازنینت
دوست دارم زنگ صدات
رنگ خوش رنگ چشات
زندگی شیرینه با تو