عاشقم من از آلبوم: نت موسیقی


خرید  MP3 - 256K - عاشقم من / ۱۰۰۰ تومان

خرید عاشقم من نت آهنگ / ۲۰۰۰ تومان PDF


عاشقم منموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۳۳
طول آهنگ: ۱:۳۴
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Ashegham Man نت آهنگ
ساده


عاشقم من از آلبوم: بوی دیروز ۱


خرید  MP3 - 256K - عاشقم من / ۲۰۰۰ تومان

خرید عاشقم من نت آهنگ / ۳۰۰۰ تومان PDF


عاشقم منموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
پیشرفته
۲۰۰۸
دارای مجوز شماره ۶۱۴۵
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۶
ISRC: USTC70876248
از آلبوم موسیقی: بوی دیروز 1
تراک: ۶
طول آهنگ: ۰۵:۱۸
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۵ صفحه

  
Ashegham Man نت آهنگ
پیشرفته


عاشقم من از آلبوم: نت پیانو


خرید  MP3 - 256K - عاشقم من / ۱۰۰۰ تومان

خرید عاشقم من نت آهنگ / ۲۰۰۰ تومان PDF


عاشقم منموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

متوسط

از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۳۲
طول آهنگ: ۱:۳۴
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Ashegham Man نت آهنگ
متوسط


عاشقم من ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید  MP3 - 256K - عاشقم من 2 / ۱۰۰۰ تومان

خرید عاشقم من 2 نت آهنگ / ۲۰۰۰ تومان PDF


عاشقم من 2موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

همراه با انگشت نگاری
متوسط

از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۵۷
طول آهنگ: ۲:۲۳
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۳ صفحه

  
Ashegham Man 2 نت آهنگ
همراه با انگشت نگاری
متوسط


عاشقم من ۲ از آلبوم: نت موسیقی


خرید  MP3 - 256K - عاشقم من 2 / ۱۰۰۰ تومان

خرید عاشقم من 2 نت آهنگ / ۲۰۰۰ تومان PDF


عاشقم من 2موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۵۸
طول آهنگ: ۲:۲۳
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۳ صفحه

  
Ashegham Man 2 نت آهنگ
ساده


عاشقم من از آلبوم: آکورد
خرید عاشقم من آکورد / ۱۰۰۰ تومان PDF


عاشقم منسبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: آکورد
تراک: ۴۷
طول آهنگ: ۱

  عاشقم من
خواننده: هنرمند شماره 48
خواننده: بابک امینی

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم
از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم
تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم
از هم بگسستم
بر تو فدا سازم جان


عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم
از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم
تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم
از هم بگسستم
بر تو فدا سازم جان

خیزو با من در افقها سفر کن
دل نوازی چون نسیم سحرگاه
ساز دل را نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن
نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن