جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشقم من از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 12:12:52


عاشقم من از آلبوم: بوی دیروز ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-11-08 17:04:50عاشقم من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 12:12:34


عاشقم من ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-04 03:08:16


عاشقم من ۲ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-04 03:08:26


عاشقم من از آلبوم: آکورد

عاشقم من
دلکش
بابک امینی

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم
از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم
تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم
از هم بگسستم
بر تو فدا سازم جان


عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم
از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم
تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم
از هم بگسستم
بر تو فدا سازم جان

خیزو با من در افقها سفر کن
دل نوازی چون نسیم سحرگاه
ساز دل را نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن
نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن