جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسوز دل از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


عزیزم سوزه از آلبوم: پرواز


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


عزیزم سوزه از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


عزیزم سوزه از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


عزیزم سوزه از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


سوز دل از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


عزیزم سوزه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانعزیزم سوزه
فولکلور بختیار
خواننده: پری زنگنه

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

هر که عشق نو گلي در سر نداره
يه گل پژمرده در فصل بهاره

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنم ار خين بباره

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

شو دراز و مه بلند، دل مگيره جا
يار مو چو برگ گل خوسيده تِينا

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنُم ار خين بباره