جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسلطان قلبها از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-03-27 14:11:41


سلطان قلبها از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:47:55سلطان قلبها از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:30:46سلطان قلبها از آلبوم: آکورد
سلطان قلبها ۲ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-04-14 22:56:46


سلطان قلبها از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-05-03 13:07:18


سلطان قلبها ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2008-02-05 05:53:56سلطان قلبها
ترانه سرا: محمدعلی شیرازی
عارف

یه دل میگه برم برم
یه دلم میگه نرم نرم
طاقت نداره دلم دلم
بی تو چه کنم
پیش عشق ای زیبا زیبا
خیلی کوچیکه دنیا دنیا
با یاد توام هرجا هرجا
ترکت نکنم
سلطان قلبم تو هستی تو هستی
دروازه های دلم را شکستی
پیمان یاری به قلبم تو بستی
با من پیوستی
یه دل میگه برم برم
یه دلم میگه نرم نرم
طاقت نداره دلم دلم
بی تو چه کنم
پیش عشق ای زیبا زیبا
خیلی کوچیکه دنیا دنیا
با یاد توام هرجا هرجا
ترکت نکنم
سلطان قلبم تو هستی تو هستی
دروازه های دلم را شکستی
پیمان یاری به قلبم تو بستی
با من پیوستی
اکنون اگر از تو دورم به هر جا
بر یار دیگر نبندم دلم را
سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا