جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهراوی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-10-31 01:29:18


راوی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-10-31 01:29:06


آورده خبر راوی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-03-02 00:22:21


لحظه دیدار از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-03-06 18:40:43راوی
ترانه سرا: ایرج رزمجو
هایده

آورده خبر راوی . کو ساقر و کو ساقی
دوری به سر اومد . از او خبر اومد
چشم و دل من روشن . شد کلبه دل گلشن
وا کن در ایوون . کو گل واسه گلدون
دیدی سر ذوق اومد . با شادی و شوق اومد
زاری نکن ای دل . شیون نکن ای دل
این لحظه دیداره . پایان شب تاره
غوغا نکن ای دل . بلوا نکن ای دل
خسته تر از خسته ام . شیشه بشکسته ام
خسته تر از خسته ام . شیشه بشکسته ام
حالا که از ما گذشت . اومدن یارو باش
کار خدا رو ببین . عاقبت ما رو باش
بعد یه عمری صبوری . کنارم میاد

اشکای شوق تو جشمام . که یارم میاد
وای که پشیمون شده . زار و پریشون شده
وای که پشیمون شده . زار و پریشون شده
حالا که از ما گذشت . اومدن یارو باش
کار خدا رو ببین . عاقبت ما رو باش
بعد یه عمری صبوری . کنارم میاد

اشکای شوق تو جشمام . که یارم میاد
آورده خبر راوی . کو ساقر و کو ساقی
دوری به سر اومد . از او خبر اومد
این لحظه دیداره . پایان شب تاره
غوغا نکن ای دل . بلوا نکن ای دل
غوغا نکن ای دل . بلوا نکن ای دل