جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدوستت دارم از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-03-25 13:54:57دوستت دارم
شاهرخ

دنیا رو من میبینم توی چشای خستت
سایه غم نشسته روی لبای بستت
روی لبای بستت
قفل سکوتو بشکن
دنیای ما قشنگه
دنیای مای عاشق
آسمونش یه رنگه
آسمونش یه رنگه
قلب من از تو روشنه
برکت صبح روشنی
بی تو نمیتونم باشم
هر جا برم تو با منی
بخون تو خونه چشام ببین فقط تو رو میخوام
بخون تو خونه چشام ببین فقط تو رو میخوام
دوستت دارم دوستت دارم
تو زندگی تو رو دارم
دوستت دارم دوستت دارم
تو زندگی تو رو دارم
تو خلوت یه کوهی
غروب چشمه ساری
یه آینه نجیبی
پرنده رهایی
پرنده رهایی
تنت مثل کویره
کویر گرم و خاکی
تو تشنه ای ولیکن همیشه خوب و پاکی
همیشه خوب و پاکی
قلب من از تو روشنه
برکت صبح روشنی
بی تو نمیتونم باشم
هر جا برم تو با منی
بخون تو خونه چشام ببین فقط تو رو میخوام
بخون تو خونه چشام ببین فقط تو رو میخوام
دوستت دارم دوستت دارم
تو زندگی تو رو دارم
دوستت دارم دوستت دارم
تو زندگی تو رو دارم