جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدختر بویر احمدی ۲ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دختر بویر احمدی از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دختر بویر احمدی از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دختر بویر احمدی از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دختر بویر احمدی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دختر بویر احمدی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دختر بویر احمدی ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ توماندختر بویر احمدی
فولکلور لرستان
خواننده: پری زنگنه

دختر بویر احمدی نوم تو ندونم یار گلم
بیا بریم خونه خومون خونه خوتونه یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم

گل لیلا اومد و گل من نیومد یار گلم
خدای من امید من چرا نیومدی یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم