خودم تنها از آلبوم: نت موسیقی


خرید  MP3 - 256K - خودم تنها / ۱۰۰۰ تومان

خرید خودم تنها نت آهنگ / ۲۰۰۰ تومان PDF


خودم تنهاموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۲۸۱
طول آهنگ: ۲:۱۹
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Khodam Tanha نت آهنگ
ساده


دل تنها از آلبوم: آکورد
خرید دل تنها آکورد / ۱۰۰۰ تومان PDF


دل تنهاسبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: آکورد
تراک: ۶۳
طول آهنگ: ۱

  دل تنها
خواننده: هنرمند شماره 8

خودم تنها ، تنها دلم چو شام بی فردا دلم
چو کشتی بی ناخدا به سینه ی دریا دلم
به سینه ی دریا دلم

تو ای خدای مهربان ، تو ای پناه بی کسان
به سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
چو شیشه مینا دلم

تو هم برو ای بی وفا مبر بر لب نام مرا
دل تنگم بیگانه شد نمی خواهد دیگر تو را
نشان من دیگر مجو ، حدیث دل دیگر مگو
دلم شکسته زیر پا نمی خواهد دیگر تو را
نمی خواهد دیگر تو را

تو ای خدای مهربان ، تو ای پناه بی کسان
به سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
چو شیشه مینا دلم

تو هم برو ای بی وفا مبر بر لب نام مرا
دل تنگم بیگانه شد نمی خواهد دیگر تو را
نشان من دیگر مجو حدیث دل دیگر مگو
دلم شکسته زیر پا نمی خواهد دیگر تو را
نمی خواهد دیگر تورا

تو ای خدای مهربان ، تو ای پناه بی کسان
به سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم
چو شیشه مینا دلم