تولدت مبارک از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


تولدت مبارکموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۱۱۶
طول آهنگ: ۱:۲۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Tavallodet Mobarak نت آهنگ
ساده


تولدت مبارک از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


تولدت مبارکموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

متوسط

از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۱
طول آهنگ: ۱:۲۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۳ صفحه

  
Tavallodet Mobarak نت آهنگ
متوسط


تولدت مبارک ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


تولدت مبارک 2موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

متوسط

از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۱۶۷
طول آهنگ: ۱:۵۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Tavallodet Mobarak 2 نت آهنگ
متوسط


تولدت مبارک ۴ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


تولدت مبارک 4موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۳۹۷
طول آهنگ: ۱:۲۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Tavallodet Mobarak 4 نت آهنگ
سادهتولد
خواننده: هنرمند شماره 8
خواننده: محمد نوری

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک

لبت شاد و دلت خوش
تو گل پرخنده باشی
بیا شمعا رو فوت کن
که صد سال زنده باشی

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک

تولد، تولد
تولدت مبارک
مبارک، مبارک
تولدت مبارک