جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی ستاره از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


بی ستاره از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


بی ستاره از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


بی ستاره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


بی ستاره ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانبی ستاره
ترانه سرا: پرویز وکیلی
خواننده: ویگن

ستاره امشب كسی ندیده
مگر ستاره كجا دمیده
مه آرمیده رنگش پریده
ابر سیاه رو به سر كشیده
چشمای ابر سیه پرآبه
میخواد بباره دلش خرابه
تو یك ستاره در آسمونم
بختم سیاهه خودم می دونم
بنال ای نی بنال امشب
به آوای جدایی بگو با یار بی مهرم
كه دور از ما چرایی
رویم ای دل به دنیایی
كه رنگ غم ندیده
به دنیای كه رنگ حسرت و ماتم ندیده
رویم ای دل به دنیایی
كه رنگ غم ندیده
به دنیایی كه رنگ حسرت و ماتم ندیده