جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبوی موهات زیر بارون از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-10-17 01:17:34


بوی موهات زیر بارون از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-10-17 01:17:20


صدای بارون از آلبوم: آکورد
بوی موهات زیر بارون از آلبوم: آکورد

بوی موهات زیر بارون - صدای بارون
ترانه سرا: اردلان سرفراز
ستار

بوی موهات زیر بارون
بوی گندم زار نمناک
بوی سبزه زار خیس
بوی خیس تن خاک

جاده های مهربونی
رگای آبی دستات
غم بارون غروب
ته چشمات تو صدات
قلب تو شهر گل یاس
دست تو بازار خوبی
اشک تو بارون روی
مرمر دیوار خوبی
ای گِل آلوده گُل من
ای تن آلوده دل پاک
دل تو قبله این دل
تن تو ارزونی خاک
تن تو ارزونی خاک
بوی موهات زیر بارون
بوی گندم زار نمناک
بوی شوره زار خیس
بوی خیس تن خاک

یاد بارون و تن تو
یاد بارون و تن خاک
بوی گُل تو شوره زار
بوی خیس تن خاک
همیشه صدای بارون
صدای پای تو بوده
هم دم تنهاییام
قصه های تو بوده
وقتی که بارون می باره
تو رو یاد من می یاره
یاد گلبرگای خیس
روی خاک شوره زاره
ای گل آلوده گل من
ای تنا لوده دل پاک
دل تو قبله این دل
تن تو ارزونی خاک
تن تو ارزونی خاک
تن تو ارزونی خاک
تن تو ارزونی خاک