جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاسیر دل از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-03-22 22:55:52


دل اسیره از آلبوم: بوی دیروز ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2009-11-16 14:19:00دل اسیره از آلبوم: آکورد
دل اسیره از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-02-13 23:17:02


دل اسیره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-08-31 15:36:34دل اسیره
ترانه سرا: فرامرز اصلانی
فرامرز اصلانی

می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم آروم نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید
به من بگو بی وفا حالا یار که هستی
خزان عمرم رسید نو بهار که هستی
می خوام برم دور دورا دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزهام و می شماره
می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم آروم نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید
به من بگو بی وفا حالا یار که هستی
خزان عمرم رسید نو بهار که هستی
می خوام برم دور دورا دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزهام و می شماره
می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم طاقت نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید