آورده خبر راوی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


آورده خبر راویموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۲۶۴
طول آهنگ: ۴:۲۸
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۴ صفحه

  
Avardeh Khabar Ravi نت آهنگ
ساده


راوی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


راویموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

همراه با انگشت نگاری
متوسط

از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۱۱۸
طول آهنگ: ۳:۱۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۵ صفحه

  
Ravi نت آهنگ
همراه با انگشت نگاری
متوسط


راوی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


راویموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۱۱۹
طول آهنگ: ۳:۱۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۳ صفحه

  
Ravi نت آهنگ
ساده


لحظه دیدار از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


لحظه دیدارموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۲۷۷
طول آهنگ: ۳:۰۸
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۴ صفحه

  
Lahzeye Didar نت آهنگ
سادهراوی
ترانه سرا: هنرمند شماره 213
خواننده: هنرمند شماره 8

آورده خبر راوی . کو ساقر و کو ساقی
دوری به سر اومد . از او خبر اومد
چشم و دل من روشن . شد کلبه دل گلشن
وا کن در ایوون . کو گل واسه گلدون
دیدی سر ذوق اومد . با شادی و شوق اومد
زاری نکن ای دل . شیون نکن ای دل
این لحظه دیداره . پایان شب تاره
غوغا نکن ای دل . بلوا نکن ای دل
خسته تر از خسته ام . شیشه بشکسته ام
خسته تر از خسته ام . شیشه بشکسته ام
حالا که از ما گذشت . اومدن یارو باش
کار خدا رو ببین . عاقبت ما رو باش
بعد یه عمری صبوری . کنارم میاد

اشکای شوق تو جشمام . که یارم میاد
وای که پشیمون شده . زار و پریشون شده
وای که پشیمون شده . زار و پریشون شده
حالا که از ما گذشت . اومدن یارو باش
کار خدا رو ببین . عاقبت ما رو باش
بعد یه عمری صبوری . کنارم میاد

اشکای شوق تو جشمام . که یارم میاد
آورده خبر راوی . کو ساقر و کو ساقی
دوری به سر اومد . از او خبر اومد
این لحظه دیداره . پایان شب تاره
غوغا نکن ای دل . بلوا نکن ای دل
غوغا نکن ای دل . بلوا نکن ای دل