جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحقیقت خاموش از آلبوم: مرثیه ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


نیلوفرهای آبی از آلبوم: گل برف


خرید آهنگ ۳۰۰۰ توماننیلوفرهای آبی
آهنگساز: فریبرز لاچینی