جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگردباد در خزان از آلبوم: سپیدار


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-10-10 19:46:59گردباد در خزان از آلبوم: پائیز طلائی ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-01-22 21:39:35گردباد در خزان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-11-18 19:02:28گردباد در خزان

Also Known As: Gerdbad dar khazan