جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسکوت ستاره از آلبوم: سپیدار


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-10-10 19:50:24سکوت ستاره از آلبوم: پائیز طلائی ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-01-22 21:39:55سکوت ستاره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-11-18 19:30:15سکوت ستاره

Also Known As: Stellar Silence, Sokoote Setareh