جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشق تو نمیمیره از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


عشق تو نمیمیره از آلبوم: بوی دیروز ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


بگذر ز من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


بگذر ز من از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانعشق تو نمیمیره
آهنگساز: حسن لشکری
ترانه سرا: شهرام وفائی
خواننده: عارف

بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو
چون دیگران با سرگذشتم
میخواهم عشقت در دل بمیرد
میخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد
بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو
چون دیگران با سرگذشتم
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد