جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشق شدم من از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:38:32عاشق شدم من از آلبوم: بوی دیروز ۲


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2009-11-16 14:06:32عاشق شدم من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 12:59:40


عاشق شدم من از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 12:59:54


عاشق شدم من از آلبوم: آکورد
عاشق شدم من از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2013-07-13 20:47:55عاشق شدم من
عهدیه

عاشق شدم من در زندگانی
بر جان زد آتش
عشق نهانی
یک سو غم او
یک سو دل من
در تار مویی
در این میانه دل میکشاند ما را بسویی
عاشق شدم من در زندگانی
بر جان زد اتش عش نهانی
جانم از این عشق
بر لب رسیده
اشک نیازم بر رخ چکیده
یک سو غم او یک سو دل من
در تار مویی
در این میانه دل میکشاند ما را بسویی
زین عشق سوزان
بی عقل و هوشم
می سوزم از عش
اما خموشم
ای گرمی جان
هر جا که بودی بی ما نبودی
هر جا که رفتی من با تو بودم تنها نبودی
یک سو غم او
یک سو دل من در تار مویی
عاشق شدم من
در زندگانی
بر جان زد اتش
عشق نهانی
جانم از این عشق
بر لب رسیده
اشک نیازم بر رخ چکیده