جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجان جان از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:46:01جان جان از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:56:43ابرو کمون از آلبوم: بوی دیروز ۹


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-09 06:31:02ابرو کمون از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-03-29 23:36:03


قد بلند از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-04-24 18:24:55


قد بلند ابرو کمون از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-02-05 21:34:16جان جان - قد بلند
فولکلور
کورش یغمائی

قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه وای، وای وای وای
... پیدا نشد در بختیاری وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه وای، وای وای وای
... پیدا نشد در بختیاری وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

دختره، جان کاکو، مرگ برارت وای، وای وای وای
تو نکش، سرمه به چشمون خمارت وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

دختره، جان کاکو، مرگ برارت وای، وای وای وای
تو نکش، سرمه به چشمون خمارت وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

نه ... ... ... نه خود میایی وای، وای وای وای
آی به ... ... چه بی وفایی وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

نه ... ... ... نه خود میایی وای، وای وای وای
آی به ... ... چه بی وفایی وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز