جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعزیزم سوزه از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


عزیزم سوزه از آلبوم: پرواز


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


عزیزم سوزه از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


عزیزم سوزه از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سوز دل از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سوز دل از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


عزیزم سوزه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانعزیزم سوزه
فولکلور بختیار
خواننده: پری زنگنه

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

هر که عشق نو گلي در سر نداره
يه گل پژمرده در فصل بهاره

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنم ار خين بباره

عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
دست به دستمالُم مزن، دلُم مي لرزه

شو دراز و مه بلند، دل مگيره جا
يار مو چو برگ گل خوسيده تِينا

آسمون کارُم مدار يارُم بيداره
مو ميرُم بوسش کنُم ار خين بباره