جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدختر بویر احمدی از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-05-14 05:35:09دختر بویر احمدی از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:48:57دختر بویر احمدی از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-03-20 21:54:23دختر بویر احمدی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-31 22:35:00


دختر بویر احمدی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-01 01:13:12


دختر بویر احمدی ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-06 21:07:10


دختر بویر احمدی ۲ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-06 21:52:14دختر بویر احمدی
فولکلور لرستان
پری زنگنه

دختر بویر احمدی نوم تو ندونم یار گلم
بیا بریم خونه خومون خونه خوتونه یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم

گل لیلا اومد و گل من نیومد یار گلم
خدای من امید من چرا نیومدی یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم