جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل سرخ از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گل سرخ از آلبوم: بوی دیروز ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گل سرخ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گل سرخ از آلبوم: آکورد

گل سرخ
ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
خواننده: ویگن

آخر ای محبوب زیبا
بعد از آن دیر آشنایی

آمدی خواندی برایم
قصه تلخ جدایی

مانده ام سر در گریبان
بی تو در شبهای غمگین

بی تو باشد همدم من
یاد پیمانهای دیرین

آن گل سرخی كه دادی
در سكوت خانه پژمرد

آتش عشق و محبت
در خزان سینه افسرد

اكنون نشسته در نگاهم
تصویر پر غرور چشمت

یكدم نمیرود از یادم
چشمه های پر نور چشمت