جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتو را من چشم در راهم از آلبوم: در شب سرد زمستانی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانتو را من چشم در راهم
ترانه سرا: نیما یوشیج
خواننده: احمدرضا احمدی

تورا من چشم درراهم
شباهنگام که میگیرند درشاخ "تلاجن" سایه ها رنگ سیاهی
وزان دل خستگانت راست اندوهی فراهم
تورامن چشم درراهم

شباهنگام درآن دم، که برجا دره ها چون مرده ماران خفتگان اند
درآن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سروکوهی دام
گرَم یادآوری یانه، من ازیادت نمی کاهم
تورا من چشم درراهم