جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهHo Capito Che Ti Amo از آلبوم: خاطرات طلائی ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2008-11-28 23:04:12Ho Capito Che Ti Amo از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-02-03 21:15:43Ho capito che ti amo
ترانه سرا: Luigi Tenco
Luigi Tenco

Ho capito che ti amo
quando ho visto che bastava
un tuo ritardo
per sentir svanire in me
l'indifferenza
per temere che tu
non venissi pi?
Ho capito che ti amo
quando ho visto che bastava
una tua frase
per far s? che una serata
come un'altra
cominciasse per incanto
a illuminarsi
E pensare
che poco tempo prima
parlando con qualcuno
mi ero messo a dire
che oramai
non sarei pi? tornato
a credere all'amore
a illudermi a sognare
Ed ecco che poi
Ho capito che ti amo
e gi? era troppo tardi
per tornare
per un po' ho cercato in me
l'indifferenza
poi mi son lasciato andare
nell'amore.