جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزمزمه پائیز از آلبوم: خاطرات طلائی ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


زمزمه های پائیز از آلبوم: پائیز طلائی ۳


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


نسیم - زمزمه پائیز از آلبوم: سپیدار


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


زمزمه های پائیز از آلبوم: آنسوی امواج


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانزمزمه های پائیز
آهنگساز: فریبرز لاچینی

نسیم - زمزمه پائیز