جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپرستوی مسافر از آلبوم: بوی دیروز

پرستوی مسافر
عارف