جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعجب جائی از آلبوم: بوی دیروز


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2018-07-29 05:29:13


عجب جائی از آلبوم: بوی دیروز ۴۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2018-07-29 05:29:13عجب جائی
ترانه سرا: میلاد افشین
گوگوش

عجب جایی به داد من رسیدی، تا من دنیا رو زیباتر ببینم
تا من اونقدر بخوام زنده بمونم، باهات رؤیام رو تا آخر ببینم
عجب جایی به داد من رسیدی، تا من دنیا رو تنهایی نگردم
تو تنها آدمی هستی که هیچوقت، باهاش احساس تنهایی نکردم
تا از پیشت می رم، دلتنگ می شم، مرورت می کنند هرم نفس هام
به هیچکی جز تو احساسی ندارم، به جز تو از خدا چیزی نمی خوام
تا وقتی که تو رو دارم کنارم، چه فرقی می کنه، کی هست و، کی نیست؟
بگو، داریم توی بیداری می بینیم، که بین دستهامون هیچ مانعی نیست
عجب جایی به داد من رسیدی، تا من دنیا رو زیباتر ببینم
تا من اونقدر بخوام زنده بمونم، باهات رؤیام رو تا آخر ببینم
عجب جایی به داد من رسیدی، تا من دنیا رو تنهایی نگردم
تو تنها آدمی هستی که هیچوقت، باهاش احساس تنهایی نکردم

پر از خوشحالی بی وقفه می شم، تا دستهام توی دستهای تو می ره
شاید این لحظه باور کردنی نیست، که از خوشحالی من گریه ام می گیره
ببین تو، پر شدم از ناامیدی، غم رو تو از دلم بیرون کشیدی
دارم دنیا رو زیباتر می بینم، عجب جایی به داد من رسیدی
عجب جایی به داد من رسیدی، تا من دنیا رو زیباتر ببینم
تا من اونقدر بخوام زنده بمونم، باهات رؤیام رو تا آخر ببینم
عجب جایی به داد من رسیدی، تا من دنیا رو تنهایی نگردم
تو تنها آدمی هستی که هیچوقت، باهاش احساس تنهایی نکردم