جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسوزد امشب سینه من از آلبوم: بوی دیروز

سوزد امشب سینه من
عارف