جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخداحافظ رفیق از آلبوم: بوی دیروز

خداحافظ رفیق
خواننده: حمید خندان